Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Trang tin tức quản trị khách sạn

Trang tin tức quản trị khách sạn

Quy định về việc đặt phòng trước khách sạn

Đặt phòng trước là gì ?

Đặt phòng trước là giao dịch giữa khách với khách sạn trong đó khách sạn dành cho khách loại phòng, số lượng phòng và các nhu cầu đặc biệt vào thời gian cụ thể mà khách yêu cầu để sử dụng trong thời gian ở tại khách sạn.

Mục đích của đặt phòng trước

Với việc đặt phòng trước của khách hàng giúp cho khách sạn nắm đựơc số lượng khách vào khách sạn. người quản lý sẽ lên kế hoạch trước và chuẩn phòng cho khách vào ngày họ tới, tối đa hoá công suất làm việc của phòng.

images (3)

Những khách sạn chưa được áp dụng công nghệ thì nhân viên đặt buồng phải sử dụng các hồ sơ, biểu mẫu để nhận đặt phòng , các khách sạn đã được vi tính hoá, cài đặt phần mềm quản lý khách sạn thì việc nhận đặt phòng chủ yếu thực hiện trên vi tính, hoặc qua mạng.

Các loại đặt phòng trong khách sạn

Loại thứ nhất: Đặt phòng có đảm bảo
Đặt phòng có đảm bảo là giao dịch giữa khách sạn và khách hàng , khách sạn phải đảm bảo giữ phòng cho khách tới thời điểm nhận phòng của ngày hôm sau ngày khách đến. Nếu khách hàng không đến nhận phòng và không báo huỷ theo quy định của khách sạn thì khách hàng sẽ phải đền bù một khoản theo quy định trước cho khách sạn.

Đặt phòng trước có đảm bảo được thực hiện thông qua: thanh toán trước tiền phòng, tiền đặt cọc,….


Loại thứ hai: Đặt phòng không có đảm bảo
Loại hình đăng kí đặt phòng này thì việc giữ chỗ trước khách sạn chỉ giữ  phòng cho khách hàng một khoảng thời gian nhất định, tuỳ theo quy định của từng khách sạn . Sau giờ đó nếu khách hàng không tới, khách sạn có quyền bán phòng đó cho khách hàng khác.