Saltar para: Post [1], Comentar [2], Pesquisa e Arquivos [3]

Trang tin tức quản trị khách sạn

Trang tin tức quản trị khách sạn

Đặc điểm ngành kinh doanh khách sạn

Đặc điểm của kinh doanh khách sạn

kinh doanh khách sạn có một số đặc điểm cơ bản sau:

1.Sản phẩm của kinh doanh khách sạn chủ yếu là sản phẩm dịch vụ

Như phần trên đã đề cập, sản phẩm kinh doanh của khách sạn chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, sản phẩm dưới dạng phi vật chất, vô hình và một số bộ phận sản phẩm vật chất mà khách sạn cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách trong trong thời gian lưu trú tại khách sạn.Từ đó, sản phẩm của khách sạn có những đặc điểm sau:

-Sản phẩm của khách sạn không thể lưu kho, vì thời gian sản xuất và thời gian tiêu dùng trùng hợp về không gian và thời gian.Vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách sạn được thể hiện sau khi khách tiêu dùng, mà mỗi người khách có tâm lý khác nhau, có nhu cầu khác nhau, nên có cảm nhận ra các sản phẩm dịch vụ khách sạn cũng không giống nhau.Vì vậy, khách sạn muốn đề ra các biện pháp thu hút khách phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách, trên cơ sở đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách phù hợp với nhu cầu của khách.

 

2.Sản phầm của khách có tính cao cấp

Vì khách đến khách sạn là du lịch, có khả năng thanh toán và chi trả cao hơn mức chi dùng thường xuyên.Vì vậy người ta thường gọi nhu cầu du lịch là nhu cầu thượng lưu.Từ đặc điểm tên đòi hỏi khách sạn một mặt phải đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách ngày càng cao.

3.Sản phẩm của khách mang tính quốc tế cao

Như chúng ta đều biết , thời đại ngày nay là thời đại hợp tác và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, thị trường nói chung và thị trường du lịch nói riêng của quốc gia là một bộ phận của thị trường du lịch nói riêng của quốc gia.

Tải về dùng thử phần mềm quản lý khách sạn Ohotel để giảm thất thoát.

 

Comentar:

CorretorEmoji

Se preenchido, o e-mail é usado apenas para notificação de respostas.